Stichting Dokter Frans Bolsius Fonds

De Stichting Dokter Frans Bolsius Fonds is opgericht op 2 juni 1983 en verwijst naar de in november 1981 overleden Haagse huisarts Frans Bolsius. Tijdens de begrafenisplechtigheid werd er gecollecteerd voor wat hijzelf zijn sociale hobby’s noemde. Een van die hobby’s waren de jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes.

In de jaren 50 van de vorige eeuw was hij een van de oprichters van de vliegbedevaarten naar dit Franse bedevaartsoord. Zijn laatste reis naar Lourdes vond plaats ruim een maand voor zijn overlijden. Op dat moment wist hij dat hij niet lang meer te leven had.

De stichting beschikt over een klein kapitaal dat aangevuld wordt met rente-inkomsten en giften. Daarmee worden vrijwilligers ondersteund die zich inzetten voor medisch begeleide bedevaarten. Deze vrijwillige inzet maakt het mogelijk dat pelgrims, ook die met een kleine beurs, de reis naar Lourdes kunnen maken tegen lage kosten. Sinds 2006 is in de inzet van de Stichting gekoppeld aan Pelle Reizen.

Naam

De stichting Dokter Frans Bolsius Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 41152987.

RSIN

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 816050533

Adres

Stichting Dokter Frans Bolsius Fonds

p/a Jacob Catslaan 32 – 3818 WK Amersfoort

033-2584342

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door L.M.M. Bolsius (voorzitter) en E.C. van Gerwen (secretaris/penningmeester).

Beleidsplan/Doelstelling

De stichting ondersteunt medisch begeleide bedevaarten naar Lourdes. Door de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk dat pelgrims, ook die met een kleine beurs, de reis naar Lourdes kunnen maken tegen lage kosten. Elk jaar, sinds 2006, wordt een reis naar Lourdes georganiseerd, die medisch wordt begeleid.

Het beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden geheel vrijwillig verricht.

Financiële verantwoording

De stichting beschikte op 1 januari 2022 over een klein vermogen van 10550 euro. In 2021 werden 5005 euro’s aan giften ontvangen. Daarnaast had de stichting rente-inkomsten ter grootte van 273 euro. Het fonds doneerde 4500 euro aan de reis in 2021.